U okviru manifestacije “Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka” u Žepču će u četvrtak 10. maja 2018. godine biti upriličena promocija knjige Ilmihal autora Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka za koju je, u okviru redovnih aktivnosti u Institutu, transliteraciju i uvodno poglavlje “Specifičnosti Ilhamijinog alhamijado Ilmihala” napisao dr. Elvir Duranović.  Promocija će se održati u Ali-begovoj džamiji u Žepču iza akšam-namaza.