Radni sastanak u Institutu o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori”
Radni sastanak u Institutu o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori”
Radni sastanak u Institutu o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori”

20.11.2017. – Sarajevo. U prostorijama Instituta danas je upriličen radno-konsultativni sastanak o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori” koju  Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka organuzuje u saradnji sa Upravom za vjerske poslove i Upravom za obrazovanje i nauku  Rijaseta IZ , uz nesebičnu podršku Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA). Naime, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u cilju prepoznavanja izazova novih tumačenja islama i pokušaju pružanja adekvatnog odgovora na iste 2007. godine organizirao Prvu naučnu konferenciju o Islamskoj tradiciji Bošnjaka pod nazivom „Islamska tradicija Bošnjaka: Izvori, razvoj, institucije, perspektive“  čiji je svrha bila identifikacija i kritičko valoriziranje osnovnih elemenata islamske tradicije Bošnjaka. Nakon toga uslijedila je Druga naučna konferencija „Islamski diskurs u/za BiH: Stanje, perspektive i prioriteti“ realizirana 2010. godine u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, a koja je ujedno bila i nastavak aktivnosti u smjeru identifikacije i odgovora na izazove islamskoj tradiciji Bošnjaka.

Predstojeća, Treća konferencija pod naslovom „Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi i odgovori“ koja će se održati u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu 21. decembra 2017. godine, tematizirat će historijske okolnosti koje su pogodovale širenju novog tumačenja islama u Bosni i Hercegovini, matične tokove u diskursu vaninstitucionalnih pozivača ispravnom prakticiranju islamskih propisa i odgovor Islamske zajednice na polemička pitanja.

Na sastanku u Institutu  prisustvovali su: Ibrahim Begović, direktor Uprave za obrazovanje i nauku, mr. Nusret Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove, gosp. Enver Resulogullari, zamjenik direktora Predstavništva TIKA-e za Bosnu i Hercegovinu, dr. Dževada Šuško, direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, gosp. Nedžad Avdić, asistent direktora TIKA-e te naučni saradnici Instituta dr. Elvir Duranović i mr. Sumeja Ljevaković-Subašić. Iskazano je veliko zadovoljstvo činjenicom da će Predstaništvo TIKE-e podržati održavanje ove bitne konferencije te zaključeno da poslovi oko organizacije konferencije teku u najboljem redu.