Učešće Instituta na ljetnoj školi Goethe Univerziteta
Učešće Instituta na ljetnoj školi Goethe Univerziteta

6.9. – 11.9.2016. Grupa studenata i profesora sa Univerziteta Geothe iz Frankfurta boravili su u Sarajevu na ljetnoj školi “Religion and Society”.

Tokom navedene ljetne škole Direktorica dr. Dževada Šuško održala je predavanje “Religion Policies in Austro-Hungary” (Politika religije u Austro-Ugarskoj) te je učestvovala u panel diskusiji “The Freedom o Religion and the Head-Scarf Debates in B&H and Germany” (Sloboda religija i debata o marami u B&H i Njemačkoj).   Viši stručni saradnik mr. Hikmet Karčić održao je predavaje na temu “Experiences of the Muslims in B&H during the War and Genocide and the Consequences on Identity and Religion” (Iskustva Muslimana tokom rata i genocida i posljedice na identitet i religiju).