Knjiga Vakufi u Travniku iako pisana perima različitih stručnjaka i znanstvenika različitih profila nadaje se kao monografija proizišla iz pera jednoga autora, koji sistematično, analitički i diskurzivno sagledava i promi­šlja pitanje vakufa – na jednom mikroplanu i izdvojenom uzorku. Tematski tekstovi su dijahronijski povezani u jednu integrativnu cjelinu i prate nasta­nak, razvoj i tokove institucije vakufa u Travniku.

Knjiga sadrži jedanaest tekstova koji otvaraju različita pitanja, prilaze problemu vakufa iz različitih perspektiva i međusobno se nadopunjavaju tvoreći tako jedan vješto istkan misaoni i analitički diskurs koji doprinosi osvjetljavanju uloge i značaja ove itekako važne i vrijedne institucije islama kao religije, odnosno islama kao kulture.