Vašoj pažnji i sudu nudimo Zbornik radova s naučnog skupa Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije, perspektive, koji je održan 14, 15. i 16. novembra 2007. godine u Sarajevu. Skup je organizirao Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a povodom obilježavanja značajnih jubileja IZ-e u 2007. godini, među kojima posebno mjesto zauzimaju: 1240 godina od smrti Ebu Hanife – osnivača pravne škole (mezheba) kojoj pripadaju i Bošnjaci, 560 godina džamije u Ustikolini, 550 godina Isa-begove tekije u Sarajevu, 530 godina Ajas-begove muallimhane u Sarajevu, 470 godina Gazi Husrev-begove medrese i biblioteke, 450 godina Karađoz-begove medrese u Mostaru, 120 godina Mektebi-nuvvaba u Sarajevu, 75 godina časopisa “Glasnik” i 30 godina Fakulteta islamskih nauka.

Ovaj naučni skup još jednom je snažno podsjetio na osnovne normativne izvore islamskog učenja (Kur’an časni i Poslanikovu uzoritu praksu – sunnet), ukazao na njihovo autentično razumijevanje i kritički valorizirao njihovo povijesno realiziranje na našim prostorima, tačnije pokazao je kakva je bila njihova bosanska i(li) bošnjačka percepcija i recepcija. Osim identificiranjaikritičkog valoriziranja islamske tradicije Bošnjaka kao fundamentalnog aspekta ukupne tradicije Bošnjaka, ukazano je i na one dijelove naše tradicije koje je potrebno snažno promovirati i ciljano dalje razvijati jer su oni neophodni za našu sadašnjost i budućnost.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)