Direktor Instituta dr. Ferid Dautović posjetio je h. hfz. Ismeta ef. Spahića i tom prilikom ga upoznao sa radom Instituta i nedavno održanom manifestacijom “Dani islamske tradicije Bošnjaka”. Također, dr. Ferid Dautović je hfz. Ismetu ef. Spahiću poklonio i recentno objavljenu publikaciju “Husnija-ef. Semić – Život i djelo”.