Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”
Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”
Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”
Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”

Stolac – 17. decembar 2016. U organizaciji Centra za istraživanje i unapređenje duhovne i kulturne baštine u Bosni i Hercegovini (CID) u subotu 17.12.2016. upriličen je u Stocu treći naučni simpozij o temi U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina.

Na skupu je učestvovalo  deset naučnih radnika iz naše zemlje: Šejh Edin Ujran Kukavica, prof. dr. Šaćir Filandra, prof. dr. Elvir Musić, prof. dr. Munir Drkić, dr. Amina Šiljak – Jesenković, prof. dr. hfz. Nevad Kahteran, prof. dr. Selmo Cikotić, dr. hfz. Elvir Duranović, Mursel Begović i prof. Alija Dilberović. Dr. Duranović izlagao je na temu “Indikatori etničkog identiteta u osnovnim izvorima islama”. O ovom skupu više ovdje