INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?
INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?
INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?
INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?
INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?
INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?
INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?
INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?
INTERNI NAUČNI SKUP: ISLAMSKA ZAJEDNICA U HISTORIOGRAFIJI BOSNE I HERCEGOVINE KAKO DO KVALITETNE MONOGRAFIJE?

21.12.2016. – U Gazi Husrev-begovoj biblioteci održan je interni naučni skup “Islamska zajednica u historiografiji Bosne i Hercegovine:kako do kvalitetne monografije?”.

Skup je organizovao Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Uprava za obrazovanje i nauku te Vakufska direkcija Islamske zajednice BiH. Skup je otvorio zamjenik reisu-l-uleme i v.d. Direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ  Husein-ef. Smajić. Direktorica Instituta dr.Dževada Šuško podsjetila je o procesu i aktivnostima na implementaciji navedenog projekta.
Naučni skup je bio podjeljen u dva dijela. U prvom dijelu su učestvovali: Dr. Adnan Jahić “Mogućnosti i prepreke na putu izrade cjelovite monografije o Islamskoj zajednici”, Dr. Ismet Bušatlić “Organi i službe Islamske zajednice za vrijeme osmanske uprave”, Dr. Denis Bećirović “Periodizacija historije Islamske zajednice od 1945-1992.”, Dr. Fikret Karčić “Historijsko-pravni aspekt historije Islamske zajednice”.  U drugom dijelu, izlaganja su držali Dr. Milenko Krešić “Crkvena historiografija”,  Dr. Safet Bandžović “Metodološki pristup izučavanju historije IZ u BiH”, Muhamed Hodžić “Pregled arhiva Islamske zajednice u Gazi Husrev- -begovoj biblioteci – mogućnost korištenja i istraživanja” te Mina Kujović “Arhivska građa o Islamskoj zajednici u Arhivu Bosne i Hercegovine – mogućnost korištenja i istraživanja”.

Navedeni naučni skup organizovan je u sklopu dugoročnog projekta Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka “Historija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine” koji predstavlja jedinstven projekat pisanja historije jedne od najstarijih institucija Bošnjaka .

Više o projektu “Historija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine”.