Dr. Zuhdija Adilović, dekan Pedagoškog fakulteta u Zenici i član Naučnog vijeća Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, te dr. Osman Kozlić, aktuelni banjalučki muftija, u razgovoru za islamske informativne novine “Preporod” govore o islamskoj tradiciji Bošnjaka, ko ima legitimitet da je definira te koja je uloga Instituta za islamsku tradiicju Bošnjaka u definiranju i afirmaciji iste.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)