“Historija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine” predstavlja dugoročni projekat Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Nosilac projekta je dr.Adnan Jahić, profesor na Univerzitetu u Tuzli.

Projekt “Historija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini” bazirao bi se, koristeći historijsku i druge naučno relevantne metode, na rekapitulaciji postojećih naučnih znanja o Zajednici, njihovom obogaćivanju rezultatima novih istraživanja te istraživanju i otkrivanju novih činjenica o Islamskoj zajednici, kao i njihovom stavljanju u jedinstvenu i zaokruženu cjelinu višetomne historiografske monografije, temeljem koje bi akademska i šira javnost konačno dobila mogućnost cjelovitog uvida u prošlost jedne od najstarijih institucija bošnjačkog naroda, uključujući njenu ulogu u javnom životu Bosne i Hercegovine kao i doprinos u vjerskom, kulturnom i društvenom razvoju Bošnjaka. Značaj monografije bi bio neprocjenjiv kako za Islamsku zajednicu današnjeg vremena tako i za Bošnjake u cjelini.

Vremenski period trajanja projekta je od 2017. do 2023. godine. Od 2017. do 2019. bi obuhvatao terenski rad i istraživanja po arhivima, bibliotekama i drugim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Od 2019. do 2022. trajala bi izrada monografije. U 2023. godini finalizirali bi se poslovi recenziranja, redakture i štampe rukopisa monografije.

Projekat je započet inicijalnim stručnim savjetovanjem u decembru 2014. godine. Naredni sastanak održan je u januaru 2016. godine kada je između ostalog odlučeno da se organizuje naučni skup o metodologiji pisanja historije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Dana 21.12.2016. godine održan je  interni naučni skup “Islamska zajednica u historiografiji Bosne i Hercegovine:kako do kvalitetne monografije?”.