Sarajevo – 27.decembar 2016. Muftiju sarajevskog dr. Enesa Ljevakovića posjetila je dr. Dževada Šuško, direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, s naučnim saradnicima hfz. dr. Elvirom Duranovićem, hfz. mr. Sumejom Ljevaković-Subašić i mr. Hikmetom Karčićem.

Muftija sarajevski dr. Enes Ljevaković predložio je direktorici Instituta dr. Dževadi Šuško saradnju na određenim projektima, koji su od važnosti za islamsku tradiciju  Bošnjaka ali i općenito za širi društveno-historijski kontekst. Također, predloženo je formiranje radne grupe koja će napraviti platformu zajedničke saradnje kao i konkretne prijedloge za način realizacije ovih projekata. Više o ovom sastanku pogledajte ovdje.