Publikacije

Hasan Kafi Pruščak

Hasan Kafi Pruščak (1544-1615) jedan je od prvih islamskih učenjaka iz reda Bošnjaka. Pored svih drugih visokih referenci – poznavanja orijentalnih jezika, plodno intelektualno stvaralaštvo (autor 17 djela), funkcija kadije i muderrisa… – bio je i sultanov lični savjetnik, što znači da je bio i najznamenitiji učenjak svoga vremena na području čitavog Bosanskog ejaleta.

Njegovo djelo Temelji mudrosti o uređenju svijeta govori o islamskom načinu rukovođenja državom, uključujući ne samo političku već i moralnu dimenziju. Iako je nastalo u vremenu kada je Osmansko carstvo još uvijek bilo u usponu, on u njemu ukazuje na opasnosti od korupcije, nepravde, nasilja, nerada, pomanjkanja organizacije, nedovoljno kontroliranje armije, pretjerivanje u zabavi i uživanju…, koje bi ga, ako im se dopusti razvoj, mogle rastočiti iznutra i konačno ga uništiti. Stoga se nije libio da tadašnjoj vlasti uputi ukor i ukaže joj na nužnosti reforme društva i države.

Knjiga Hasan Kafi Pruščak sastoji  se od četiri dijela. Prvi dio čini rad s biografskim prikazom Pruščaka autora Hazima Šabanovića na bosanskom i engleskom i prigodan tekst „Hasan Kafi Pruščak nakon 400 godina“ akademika Enesa Karića

U drugom dijelu dati su prijevodi Kafijevih Temelja mudrosti o uređenju svijeta na bosanski, engleski, turski, njemački, mađarski i francuski jezik.

U trećem dijelu date su dvije anotirane bibliografije Hasana Kafije Pruščaka, te selektivna bibliografija radova o njemu i njegovim djelima.

Četvrti dio knjige čine faksimil rukopisa na arapskom jeziku, faksimil Kafijinog vlastoručnog prijevoda djela na osmanski jezik te biografija Hasana Kafije Pruščaka na arapskom jeziku.

Djelo je objavljeno u povodu 400. godišnjice autorove smrti.

(Priredili: Elvir Duranović i Sumeja Ljevaković-Subašić; izdavači: Insitut za islamsku tradiciju Bošnjaka i El-Kalem; format: B5; br. str. 508; povez tvrdi)

Publications, Publikacije, Uncategorized

Hasan Kafi Pruščak

Hasan Kafi Pruščak (1544-1615) jedan je od prvih islamskih učenjaka iz reda Bošnjaka. Pored svih drugih visokih referenci – poznavanja orijentalnih jezika, plodno intelektualno stvaralaštvo (autor 17 djela), funkcija kadije i muderrisa… – bio je i sultanov lični savjetnik, što znači da je bio i najznamenitiji učenjak svoga vremena na području čitavog Bosanskog ejaleta.Opširnije…