Imenovan novi direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka
Imenovan novi direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka

31. oktobar 2018. – Nakon provedene konkursne procedure Upravni odbor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na svojoj XII redovnoj sjednici održanoj 30. oktobra 2018. imenovao je dr. Ferida Dautovića za novog direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Predsjednik i članovi Upravnog odbora i naučno osoblje Instituta izrazili su dobrodošlicu dr.Dautoviću i zaželjeli mu uspješan rad.

Dr. Ferid Dautović je rođen 1962. godine u mjestu Maline (Travnik) od roditelja Rame ef. i Mevla hanume. Od 1977-1981. godine pohađao je i završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, da bi 1987./1988. okončao studije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Na istom fakultetu je završio i postdiplomske studije 2001. godine, a magistrirao je 29. 11. 2001. godine na temu “Šukrija Alagić – doprinos islamskim znanostima s posebnim osvrtom na tefsir”. Doktorski rad na temu “Ibn Abbasova tefsirska predanja u komentaru Kur’ana Ibn Džerrir et-Taberija” uspješno je odbranio 21.05.2014. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. U periodu 1988. – 1994. obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u džamiji Ferhadija, Medžlis islamske zajednice Sarajevo, nakon čega je sve do 1999. godine bio angažovan kao odgajatelj i profesor tefsira u Gazi Husrev-begovoj medresi. Jedno vrijeme je obavljao dužnost generalnog sekretara Udruženja Ilmijje BiH, a radio je i kao vanjski suradnik na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na predmetu tefsir. Aktivno se služi arapskim i engleskim jezikom. Od 1999. do 2018. godine obnašao je funkciju glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Sarajevo.