Potpisan je ugovor za kratkoročni projekat “Ulemanska porodica Mulaibrahimović-Muftić iz Gradačca” između direktorice Instituta dr.Dževade Šuško i mr. Nusreta Kurjakovića.

Predmet istraživačkog projekta je ulemanska porodica Mulaibrahimović-Muftić iz Gradačca koja je djelovala na području Gradačca i okoline (Bosanske posavine) od početka XIX do sredine XX stoljeća. Predviđeni rok za završetak navedenog projekta je 31.12.2016.godine.