Izabrani su članovi Naučnog vijeća Insituta za idući mandat

Sarajevo – 8.12.2017. u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održana je Konstituirajuća i Prva redovna sjednica Nuačnog vijeća Instituta u novom sazivu. Novoizabrani članovi Naučnog vijeća Instituta su: Akademik Enes Karić, Prof. dr. Fikret Karčić, Prof dr. Adnan Jahić, dr. Dževada Šuško te dr. Elvir Duranović.