Kravica: anatomija jednog masakra

U prilogu možete pročitati članak “Kravica: anatomija jednog masakra”, koji je objavljen u Preporodu,  broj 14/ 1096  dana 15. juli 2017.

Autor je mr. Hikmet Karčić, viši stručni saradnik na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)