Učešće Instituta na manifestaciji “Dani Ajvatovice”
Učešće Instituta na manifestaciji “Dani Ajvatovice”
Učešće Instituta na manifestaciji “Dani Ajvatovice”
Učešće Instituta na manifestaciji “Dani Ajvatovice”

Naučni saradnici Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i ove godine su aktivno učestvovali u programima manifestacije “507. Dani Ajvatovice”.

Subota, 10. juni 2017.
21:00 – VITEZ, Sala Vatrogasnog doma. Dr. Dževada Šuško održala je predavanje “Vakufi u islamskoj tradiciji Bošnjaka”. Predavanju je prethodio iftar koji u ovom gradu već tradicionalno organizuje Odjel za brak, porodicu i ženski aktivizam Medžlisa IZ Vitez.  
Nedjelja, 18. juni 2017.
13:30 – BUSOVAČA,  Čaršijska džamija. Dr.  Elvir Duranović učestvovao je na tribini, Kišna dovišta na području Muftijstva travničkog. 
Ponedjeljak, 22. maj 2017.
19:00 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“. Održana je promocija knjige, Stotinu i jedno prisjećanje – tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo. Promotori knjige su bili: dr. Dževada Šuško, dr. Ahmed Adilović i Zehrudin Hadžić.
Četvrtak, 29. juni 2017.
19:00 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar. Održana je promocija knjige, Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje. Na promociji su učestvovali:  Amor Mašović, Muhamed Mujkić i mr. Hikmet Karčić.