METODOLOŠKA RADIONICA

(24. april, 2015, 15:15 – 18:15)

Gazi Husrev-begova biblioteka

Radionicu o metodama istraživanja migracijskih fenomena i religioznosti (3h) vodi dr. Selma Porobić, direktorica Centra za studije o izbjeglim i raseljenim osobama (CESI) Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Prednost za učešće u radionici imaju magistranti, doktoranti, postdoktoranti i drugi koji planiraju istraživanja u ovom području. Radionica je sastavni dio Međunarodne konferencije: “Dijasporalni i migrantski identiteti” koju organizira Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka. Više informacija možete pronaći na www.iitb.ba/v2v2. Prijavu za učešće na radionici i/ili konferenciji možete izvršiti OVDJE.

 

Više o predavačici:

Selma Porobić doktorica je migracijskih studija sa Lundskog univerziteta u Švedskoj. Diplomirala je psihologiju religije (2003) na temu trumatskih kriza i religioznosti kod adolescenata u ratnom i post-ratnom Sarajevu.

Potom je i dva puta magistrirala iz oblasti migracijskih studija i religije. Magistarski rad iz oblasti migracije (2004)  stavlja u fokus psihološke aspekate ratnih trauma, raseljenosti i religioznosti kod bosanskih izbjeglica u Švedskoj, dok je magistarski rad iz teologije (2005) studij o ulozi budističke filozofije i budističkog vjerskog života u nošenju sa egzilom kod više generacija izbjeglih tibetanskih žena u sjevernoj Indiji.

Doktorirala je u oktobru, 2012 godine, iz oblasti migracije, uspješno odbranivši doktorsku tezu, ”Rezilijentnost i religija u kontekstu prisilne migracije. Narativna studija religioznosti kao faktora rezilijentnosti u suočavanju sa izbjegličkim iskustvima iz post-migracione perspektive bosanskih izbjeglica u Švedskoj.” Doktorska disertacija uključivala je 4-godišnje istraživanje oblasti migracija sa usmjerenjem na prisilnu migraciju, psihologiju i religioznost, te ukazuje na ulogu religioznosti kao glavnog faktora zdravlja i ozdravljenja u kontekstu izbjegličkih iskustava kod bosanskih izbjeglica u Švedskoj.