Mr. Karčić na konferenciji na Univerzitetu u Amsterdamu

1.-2.12.2016 – Mr. Hikmet Karčić učestvovao je na međunarodnoj konferenciji  Confronting Violent Pasts and Historical (In)Justice (Suočavanje sa nasilnom prošlosti i historijske (ne) pravde) koju je organizovao Univerzitet u Amsterdamu, NIOD (Institut za studije rata, genocida i holokausta), te Institut za izučavanje ljudskih prava pri Univerzitetu Kolumbija u New Yorku. Mr. Karčić prezentovao je istraživanje pod naslovom “Struggles of Memories: Concentration camps and Remembrance in Bosnia and Herzegovina”  (“Borba sjećanja: koncentracioni logori i sjećanja u Bosni i Hercegovini”).