Na naučnom skupu “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća” održanom u Sarajevu krajem 2017. izlaganje na temu “Karakteristične teme selefističkog diskursa u Bosni i Hercegovini” imao je dr. Nedim Begović. Rad je objavljen u zborniku radova s ovog skupa Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama. Dr. Begovićevo zanimljivo i informativno izlaganje prenosimo u cjelosti.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)