U organizaciji Muftijstva sarajevskog, Instituta za islamsku tradiciju Bošnjka i Medžlisa IZ Kiseljak prošle 2017. godine upriličen je u Kiseljaku okrugli sto na temu “Multireligijska Bosna, poruke ahdname i savremeni kontekst”. Referati prezentirani na ovom skupu sakupljeni su u knjigu Poruke Ahdname – Sloboda vjere u multireligijskoj Bosni i Hercegovini koja je nedavno objavljena u izdanju Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Potrebna sredstva za štampanje knjige osigurao je Yunus Emre Institut u Sarajevu čijem se direktoru Mehmetu Akifu Yamanu i njegovim saradnicima toplo zhvaljaujemo.

Urednica izdanja je dr. Dževada Šuško. Tekstove sa turskog prevela je Eldina Memić. Lekturu i DTP uradila je Fatima Zimić, dok je za lijep dizajn korice zaslužan Almir Balčinović.

Knjiga Poruke ahdname – Sloboda vjere u multireligijskoj Bosni trajno je svjedočanstvo o nastojanju naroda Bosne i Hercegovine da na zasadama Sultana Mehmeda El-Fatiha II manifestiranim kroz Ahdnamu bosanskim katolicima sačuvaju multiregijsku Bosnu i Hercegovinu.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)