Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka izdavač je nove publikacije pod naslovom Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: odjeci Mirovnog ugovora iz Saint-Germaina 1919. Publikacija sadrži dvanaest priloga eminentnih svjetskih i domaćih historičara koja tematizira pitanje muslimana u Jugoslaviji između dva svjetska rata. Urednik publikacije je dr. Hikmet Karčić.

Iz uvodnika:

“U septembru 1919. godine, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, potpisivanjem Mirovnog ugovora iz Saint-Germaina, obavezala se da će muslimanskom stanovništvu osigurati određena manjinska prava i zaštitu. Stotinu godina poslije, u septembru 2019. godine, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je pod visokim pokroviteljstvom reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazovića, organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod naslovom “Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: sto godina od Mirovnog ugovora iz Saint-Germaina 1919-2019” s ciljem sagledavanja ovog historijskog događaja i njegovih
posljednica.

Publikacija koja je pred vama rezultat je naučnih radova koji su prezentovani na ovoj konferenciji. Kroz ove radove, Mirovni ugovor iz Saint-Germaina, stavlja se u historijski kontekst, posmatraju se njegove implikacije na regionalnom nivou i analiziraju se njegove posljedice po muslimansko stanovništvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca odnosno Kraljevine Jugoslavije. U tom smislu, publikacija će ponuditi nova saznanja o muslimanima na Balkanu u međuratnom periodu.”