Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je u suizdavaštvu sa El-Kalemom objavio knjigu Namaz u tradiciji Bošnjaka (Selektivni prikaz argumentacije hanefijskog mezheba). Knjiga je napisana s dvojakim ciljem: otklanjanja lažnih dilema o utemeljenosti hanefijskog mezheba u osnovnim izvorima islama, te proširivanja spoznaja o argumentiranosti namaza obavljenog na način uobičajen u vjerskoj praksi Bošnjaka shodno temeljnim izvorima islama: Kur’anu i Sunnetu.

Autori: Dr. Elvir Duranović i mr. Sumeja Ljevaković-Subašić
Izdavači: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i El-Kalem

Knjiga je namijenjena podjednako naučnoj i stručnoj javnosti kao i široj čitalačkoj publici pa je, shodno tome, u izlaganju sadržaja korišten jedinstven metodološki obrazac. Naslovi poglavlja u knjizi, predstavljeni u maniru podučavanja imaginarne osobe klanjanju namaza, navedeni su hronološkim redom od nijeta do predavanja selāma i zikra poslije namaza. Potom se, prema pravilima hanefijskog mezheba, navodi pravna odredba (hukm) za dio namaza koji se objašnjava, odnosno čitalac se upoznaje da li se radi o farzu, vādžibu, sunnetu ili mustehabu u namazu. Zatim slijedi selektivni prikaz argumenata iz Kur’ana i Sunneta na osnovu kojih su, između ostalih, učenjaci hanefijskog mezheba donijeli takvu pravnu odredbu, tj. odgovara se na pitanje: zašto je nešto u namazu farz, nešto vādžib itd. Na kraju svakog poglavlja navodi se koji su islamski učenjaci uz učenjake hanefijskog mezheba zastupali isti stav o tom pitanju. Ukoliko žena, shodno pravilima hanefijskog mezheba, neki dio namaza obavlja drukčije od muškarca, ta razlika je spomenuta i ukazano je na argumente na osnovu kojih se namaz žene razlikuje od namaza muškaraca.

S obzirom na nedovoljan broj radova ove vrste na našem jeziku, smatramo da će ovo djelo biti od koristi naučnoj i stručnoj javnosti kao i široj čitalačkoj publici koju interesira tretirana tematika, posebno đacima i studentima na našim islamskim obrazovnim ustanovama, imamima, muallimima i muallimama te nastavnicima i nastavnicama islamske vjeronauke.

Dr. Enes Ljevaković


Autore je prevashodno zanimala naša bosanskohercegovačka stvarnost vjernika i to onaj dio njih koji klanja i izvršava obrede na način kako je to ovdje stoljećima učeno i njegovano. Autori se njima obraćaju i njih žele smiriti i otkloniti im sumnje i zabune te pokazati kako je naša vjerska praksa obavljanju namaza izrasla iz hanefijskog autentičnog ehlisunetskog mezheba te zbog toga ona ima svoje utemeljenje u izvorima islama.

Dr. Mustafa Hasani