U izdanju instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka izašla je knjiga dr. Edina Veladžića “Bošnjačka vjerska inteligencija austrougarskog perioda”.

Ova knjiga nudi obuhvatan pregled duhovnih, kulturnih, pa i političkih kretanja u bosanskohercegovačkom društvu u austrougarskom razdoblju. Autor posebno prati kretanja unutar duhovnih staleža, učitelja, studenata, učenika književnika i novinara. Ova knjiga, tako, daje cjelovitu sliku vjerske inteligencije kod Bošnjaka koja svojim utjecajem i brojnošću dominira sve do kraja ovog perioda. Ova knjiga je potvrda o složnosti procesa prilagođavanja novom društvenom kontekstu u kojem se našla bošnjačka vjerska inteligencija na kraju 19. i početkom 20. stoljeća.  Nesnalaženje u određenim situacijama i nepravovremen angažman, te svijetli primjeri pojedinaca iz redova uleme koji su pokrenuli procese napretka Bošnjaka, a čiji rezultati će se reflektirati i u narednim godinama dokaz su složnosti situacije u kojoj vjerska bošnjačka inteligencija nalazila.

Knjiga je nezaobilazno štivo za istraživače koji se bave bošnjačkom ulemom i poviješću Bošnjaka uopće.

Svi zainteresovani knjigu mogu pronaći u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.