Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je iz štampe izašla knjige Imam Ebu Hanife.

Publikacija koja je rezultat je četvrte naučne konferencije o islamskoj tradiciji Bošnjaka “Imam Ebu Hanifeˮ, koja je u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održana 14. i 15. decembra 2021. godine u Sarajevu. Ova publikacija predstavlja nastavak aktivnosti koje Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka kontinuirano organizira s ciljem afirmacije islamske tradicije Bošnjaka i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ova publikacija je podijeljena na pet poglavlja kroz koja se tematiziraju život i djelovanje imama Ebu Hanife te njegov doprinos vodećim islamskim naukama: fikhu, hadisu i akaidu.

Knjiga se može nabaviti u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.