Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“
Održana manifestacija „400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.“

Pod visokim pokroviteljstvom Reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, održana je manifestacija “400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.”. Organizatori ove manifestacije su Uprava za obrazovanje i nauku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Fakultet islamskih nauka te Orijentalni institut.

Centralni dio manifestacije bio je naučni skup koji je okupio 18 izlagača, eminentnih učenjaka koji su se tokom svog naučnog rada bavili Pruščakom i njegovim naučnim opusom. Sastavni dio naučnog skupa bila je promocija knjige o Hasanu Kafiji, njegovom životu i radu s posebnim osvrtom na Pruščakovo najpoznatije djelo Usulul-hikem fi nizamil-alem (Temelji mudrosti o uređenju svijeta) koju je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u saradnji sa El-Kalemom publicirao. Konačno, na navedenoj manifestaciji održana je i promocija interaktivne prezentacije o životu Hasan Kafije Pruščaka kao i izložba rukopisa autora Osmana Lavića.

Manifestacija “400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615.-2015.” počela  izložbom rukopisa i djela ovog najvećeg bosanskog mislioca 16. stoljeća i najznačajnije ličnosti u naučno-književnom i intelektualnom životu Bošnjaka, otvorenom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu

Izloženo je Kafijinih 14 naslova, a prvi put su uključene i do sada nepoznate četiri fetve koje je Kafija izdao u svojstvu muftije i kadije.

“Rukopisi su poredani hronološki onako kako su nastajali iz pera Hasana Kafije, koliko je to bilo moguće, s obzirom na to da je on djela pisao najprije kao koncept, radivši kasnije konačne verzije ili komentare”, kazao je autor izložbe Osman Lavić.

Publikacija Hasan Kafi Pruščak, koja predstavlja sveobuhvatno djelo o Hasanu Kafiji Pruščaku sadrži reprint originalnog djela na arapskom, njegov prijevod na osmanski jezik te ostale prijevode. Također, ova publikacija sadrži i prijevod na turski i engleski jezik, njegovu biografiju na bosanskom, turskom i engleskom jeziku, te bibliografije Pruščakovih radova i radova o Pruščaku.

Kako je istakla direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Dževada Šuško, Hasan Kafi Pruščak se ubraja među prve Bošnjake koji su strudirali islamsku telogiju. On je bio politički filozof, bavio se i lingvistokom, a jedno od njegovih najznačajnijih dijela je “Temelji mudrosti o uređenju svijeta”.

“To djelo je napisao krajem 16. stoljeća na arapskom jeziku, a zatim ga lično preveo na osmansko-turski. Nakon toga, uslijedili su prijevodi tog djela na francuski, mađarski i njemački jezik, a prijevod na bosanski uradio je Safvet-beg Bašagić 1919”, kazala je Šuško.

Svoju podršku ovoj manifestaciji pružili su mnogobrojne institucije uključujući Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) na čelu sa Sabahudin ef. Ćemanom, zatim Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na čelu sa ministricom Elvirom Dilberović, Centru za civilizacije Balkana Balmed na čelu sa Huseyinom Soydanom i Halitom Erenom, gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću, Centru za dijalog-Vesatijja na čelu sa Senadom Ćemanom, te Centru za napredne studije na čelu sa Ahmetom Alibašićem.

Predavanja sa ove manifestacije možete pogledati ovdje.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)