U organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begove medrese i Centra za istraživanje i unaprjeđenje duhovne i kulturne baštine Bosne i Hercegovine (CID) 25. juna 2019. godine u Gazi Husrev-begovom hanikahu održana je promocija knjige “Mesnevihan i dobrotvor: hadži Mujaga Merhemić” autora mr. Zajima Kruške.

Punih šezdeset godina ime hadži Mujage Merhemića obilježava živu usmenu predaju u Sarajevu. I taman kad je počela nestajati generacija koja je upamtila ovog velikana, mr. Kruško odlučio je u jednu knjigu sažeti informacije i saznanja koja imamo o Merhemiću, kako iz pisanih izvora, knjiga i članaka, tako i iz usmene predaje prenošene s koljena na koljeno. Pritom se Kruško nije zadovoljavao tek prepričavanjem usmene predaje, već je za svako kazivanje naveo izvor: novinski članak, knjigu ili razgovor sa živim čovjekom.
O knjizi su ovom prilikom govorili direktor Instituta za Islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Ferid Dautović, predsjednik Centra za istraživanje i unapređenje duhovne i kulturne baštine u Bosni i Hercegovini Stolac mr. Suad Mujakić, predsjednik udruženja “Hadži Mujaga” Velija Kukuruzović, te sam autor mr. Zajim Kruško.

Duša Sarajeva

Hadži Mujaga je toliko značajan da to ne može biti obuhvaćeno jednom knjiga. Ta velika duša Sarajeva ne prestaje ni 60 godina od njegove smrti privlačiti svaku novu generaciju, a njegovo ime kao da simboliše sam duh Bosne – njen islam, tradiciju i kulturu našeg naroda, na šta je Ferid ef. Dautović i podsjetio: “Hadži Mujaga je bio veliki vakif, dobročinitelj, humanista, kojeg pamtimo najviše po njegovoj medresi. I pored medrese, i sama kuća hadži Mujage je bila svojevrsna medresa ili kako je to Husein ef. Đozo nazvao “Pravi narodni univerzitet”, u kojoj su se održavali čuveni dersovi.”

Promotori su se dalje osvrnuli na široku erudiciju koju je velikan Merhemić za sobom ostavio, a koja je bila od koristi svima koji su tražili da se napiju s izvora spoznaje klasične islamske književnosti. Za kraj je kazano da će Kruškina knjiga poslužiti kao mjerodavan izvor svima onima koji se u predstojećem period budu bavili životom i djelom ovog velikana.

Izvor: http://www.bir.ba/index.php/component/k2/item/8710-odrzana-promocija-knjige-sarajevski-dobrotvor-hadzi-mujaga-merhemic