Premijerno prikazan film o hafizu Ibrahimu Trebinjcu
Premijerno prikazan film o hafizu Ibrahimu Trebinjcu
Premijerno prikazan film o hafizu Ibrahimu Trebinjcu
Premijerno prikazan film o hafizu Ibrahimu Trebinjcu
Premijerno prikazan film o hafizu Ibrahimu Trebinjcu

Dokumentarni film “Hafiz Ibrahim-ef. Trebinjac: 110 godina od rođenja i 40 godina od smrti”, autora Nedima Hrbata, premijerno je prikazan 16.11.2022. u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

Dokumentarni film je rezultat saradnje Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka (IITB) i Media centra Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, a ova premijera je održana u okviru manifestacije IITB „Dani islamske tradicije Bošnjaka“.

Prisutnima se prije premijere obratio direktor Media centra Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Amir Sakić, te ukazao na važnost čuvanja sjećanja na značajne pojedince iz društvene zajednice.

– Čast je da kao Media centar sudjelujemo u obilježavanju sjećanja na rahmetli hafiza Ibrahima Trebinjca. Svjesni smo da je na našim prostorima živio veliki broj znamenitih ličnosti koji su vratili dug vremenu u kojem su živjeli. Kao Media centar ćemo, u skladu sa našim mogućnostima, nastaviti sličnim formama odavati počast i drugim velikanima sa našeg prostora – poručio je direktor Sakić.

O filmu su ovom prilikom govorili akademik Enes Karić i dr. Ferid Dautović.

Akademik Karić je podsjetio na važnost dokumentarističkog prikazivanja uzoritih pojedinaca iz društvene zajednice, te je podsjetio na neke specifične osobine hafiza Trebinjca.

– Hafiz Trebinjac je bio vrhunski obrazovan klasik u islamskim naukama sa naglašenim sklonostima da bude usklađen sa savremenim naučnim trendovima. Svoje znanje je oblikovao u nekoliko naukovnih sektora. Služio se enciklopedijama, te je neprestano konsultirao velika, autoritativna djela. Iako je bio tradicionalista, profesoru Trebinjcu je bilo drago pozivanje na savremene enciklopedije, te neka autoritativna, a ne tako davno napisana djela. Prema stavu da tradicionalnom treba omogućiti kontekstualiziranje u onome što je savremeno – prisjetio se akademik Karić.

Dr. Dautović se osvrnuo na didaktičke aspekte ličnosti hafiza Trebinjca, naglasivši kako je on unutar svog društvenog konteksta uticao na razumijevanje vjere u aktuelnom trenutku.

– On je u svojim tekstovima i misijskom radu identificirao i problematizirao društvene bolesti koje su još uvijek aktuelne u bosanskom društvenom ambijentu. Zbog svega navedenog i nemjerljivog doprinosa u odgojno obrazovnom procesu kroz obrazovne institucije  u Islamskoj zajednici koji su poznati malom broju ljudi, odlučili smo da njegov život i rad približimo i osvijetlimo široj društvenoj zajednici kroz dokumentarni film – naglasio je dr. Dautović.

Za Preporod.info je ovim povodom govorio profesor Mustafa Spahić, nekadašnji učenik hafiza Trebinjca, te se prisjetio njegovog pedagoškog pristupa i predavačke posebnosti.

– Bio je izuzetno obrazovan i nadaren čovjek koji je stalno pisao. Tretirao je značajne teme za omladinu poput borbe protiv poroka. Alimi poput Trebinjca su bili alemli, kalemli i ahlakli, a sve njihovo je bilo utemeljeno na imanu. Po prestanku rada u medresi, otvaranjem Islamskog teološkog fakulteta, tu je počeo predavati hadis, do oktobra mjeseca 1982. godine, kada je promijenio svijet – kazao je Spahić.

O Trebinjcu u filmu govore njegovi prijatelji, kolege, učenici i studenti Almasa Imamović, Ferid Dautović, Muharem Omerdić, Enes Karić, Adnan Silajdžić, Nermina Baljević, Sead Seljubac, i drugi.

Autor filma, Nedim Hrbat je istakao kako se, svjedočenjem pojedinaca iz različitih perspektiva, filmom nastoji približiti lik hafiza Trebinjca onima koji nisu imali priliku upoznati ga.

–  Sretan sam jer sam imao priliku, radeći na ovom filmu, pobliže upoznati hafiza Trebinjca, čovjeka kojemu je Kur’an bio i ostao temeljna jedinica ‘svemira’. Fascinantni su podaci o njegovoj brizi za hifz, o njegovom boravku u zatvoru, ali i podaci o njegovom angažmanu u društvu i u Islamskoj zajednici, kako u džamijama u kojima je bio imam, tako i u svim obrazovnim institucijama Islamske zajednice tog vremena – kazao je Hrbat.

Hafiz Ibrahim Trebinjac rođen je u Sarajevu 14. oktobra 1912. godine. Poslije mekteba i osnovne škole, upisao se u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju je završio 1933. godine.

Do svoje 21. godine završio je hifz pred hafizom Mustafom-ef. Mujezinovićem, a sedam kiraeta pred kurra hafizom Hamdijom Berberovićem.

Kada je 1935. godine osnovana Viša islamska šerijatsko-teološka škola, upisuje se i on među prvim njenim polaznicima. Diplomirao je u prvoj generaciji ove najviše školske ustanove 1939. godine. Nakon toga, Ulema medžlis u Sarajevu postavio je Trebinjca za imama Timurhan džamije i vjeroučitelja Druge osnovne škole u Sarajevu.

U teškim trenucima za muslimane, hafiz Ibrahim Trebinjac angažirao se pomažući im na različite načine. To je radio kroz instituciju Islamske zajednice, Udruženje uleme El-Hidaje i organizaciju Mladi Muslimani.

Predavao je u Gazi Husrev-begovoj medresi. Uz hafiza Ćamila Silajdžića i hafiza Sinanudina Sokolovića inicijator je sekcije hifza u Gazi Husrev-begovoj medresi, kao i posebnog fonda za potpomaganje učenika koji uče hifz.

Dva puta je vršio dužnost i direktora Gazi Husrev-begove medrese.

Kada je u septembru 1977. godine otvoren Islamski teološki fakultet, hafiz Ibrahim Trebinjac na njemu je postavljen za profesora. Predavao je dva predmeta: kiraet i hadis.

Hafiz Ibrahim Trebinjac bio je i autor i prevodilac nekoliko djela.

Na ahiret je preselio 16. oktobra 1982. godine.

(Preporod.info)