Naučni skup: „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini u Kraljevini SHS“
Naučni skup: „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini u Kraljevini SHS“

U okviru manifestacije “Dani islamske tradicije Bošnjaka” 17. novembra 2022. godine u prostorijama Instituta održan je naučni skup “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini u Kraljevini SHS”.

Na skupu svoja istraživanja prezentirali su: dr. Elvir Duranović, dr. Zehra Alispahić, mr. Mehmed Hodžić, mr. Anida Ibričić, mr. Sumedin Kobilica, mr. Amina Svraka, mr. Haris Dubravac, mr. Edin Čolaković, mr. Lamija Hamzakadić, mr. Ejla Ćurevac i dr. Sumeja Ljevaković-Subašić.

“Bibliografija radova o Islamskoj zajednici” je dugoročan projekat Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka“ koji vodi hfz. dr. Sumeja Ljevaković-Subašić. Podsjećamo, 2021. godine, Institut je izdao “Bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u austrougarskom periodu”. U okviru ovog projekta naredne godine planirano je organiziranje naučnog skupa “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u periodu 1929-1946”, a bibliografija ovih će biti u štampi 2024. godine.