Naučni i stručni saradnici Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i ove godine učestvuju na manifestaciji “509. Dani Ajvatovice” s dva sadržaja:

Ponedjeljak, 24. juni 2019. god.

19:00 – BUGOJNO, Medžlis IZ Bugojno, Promocija izdanja Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, Poučna kratka historija, Grand mufti Mehmed Teufik Azabagić and his Risala on Hijra i Značaj religije za savremeno društvo, promotori: dr. Ferid Dautović, dr. Elvir Duranović i dr. Hikmet Karčić.

Petak, 28. juni 2019. god.

19:00 – BUSOVAČA, Medžlis IZ Busovača, Promocija knjige, Stotinu i jedno prisjećanje – tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo, grupa autora, promotori: muftija dr. Ahmed Adilović, mr. Sumeja Ljevaković-Subašić i Zehrudin-ef. Hadžić