“Još od dolaska islama na ove prostore, muslimani Bošnjaci su po pitanju vjerovanja pripadnici glavnog toka islama (ehlu-s-sunne ve-l-džemā‘a), a u parcijalnim fikhskim (obredoslovnim) pitanjima oni slijede jedan od najstarijih mezheba (pravnih škola) koji su nastali u islamu, a to je hanefijski mezheb. Dakle, već duže od pet stoljeća Bošnjaci, kao autohtoni evropski muslimani, imaju svoju vjersku tradiciju koja je, i pored toga što je prolazila kroz različite, često veoma teške etape (ratovi, progonstva, okupacije, diktatorski režimi, izolacija od ostalog muslimanskog svijeta, hapšenja, torture itd.), ipak uspjela sačuvati visok stepen originalnosti i utemeljenosti u primarnim izvorima islama, Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, a.s.”

Cjelokupan rad dr. Safveta Halilovića “Značaj (o)čuvanja i afirmacije islamske tradicije Bošnjaka” objavljen u Takvimu za 2018. pročitajte u nastavku.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)