Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gradačac Nusret ef. Kujraković posjetio je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka. Razgovarano je o mogućoj saradnji na zajedničkim projektima u 2016. godini.

Nusret ef. Kujraković prezentovao je koncept za organizaciju naučnog skupa o kulturno-historijskom naslijeđu Gradačca koji je planiran da se održi 2016. godine u Gradačcu. Institut je iskazao spremnost da učestvuje u navedenim projektim od značaja za izučavanje islamske tradicije.