Sastanak sa delegacijom Deutsche Welle
Sastanak sa delegacijom Deutsche Welle
Sastanak sa delegacijom Deutsche Welle

13.07.2016 – Generalni direktor Deutsche Welle Peter Limbourg  sa svojim savjetnicima Barbara Massing (Direktorica uprave),   Klaus Bergmann (Šef referata za međunarodne odnose) i Benjamin Pargan (Šef redakcija za BiH i Hrvatsku ) posjetili su Bosnu i Hercegovinu  gdje su se između ostalog sastali i sa direktoricom Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Dževada Šuško i Prof. Ivan Starčević. Obavljen je razgovor i konsultacije o stanju u Bosni i Hercegovini i trenutačna politička i društvena pitanja te odnos vjerskih zajednica.