Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo
Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo

U srijedu, 28.5.2014., u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka potpisan je Ugovor o saradnji na istraživačkom projektu pod nazivom „Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo“ između Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i Medžlisa Islamske zajednice Jajce. Ugovor su potpisali direktorica Instituta, dr. Dževada Šuško i glavni imam Medžlisa IZ-e Jajce, Zehrudin ef. Hadžić.

Projekat “Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo” podrzumijeva pisanje knjige u kojoj će biti opisana tradicija i običaji koji su dugi niz godina bili slika i prilika života ljudi na ovim područjima. Knjiga će obuhvatiti period od skoro jednog stoljeća, u okviru kojeg će biti istražene sljedeće oblasti: 1. Međuljudski odnosi; 2. Društveni događaji; 3. Opis avlija, objekata i stvari kojima su se služile prošle generacije; 4. Stare izreke i riječi, prenošenja priča, izumrli zanati i sl. Istraživači, koje čine svi imami Medžlisa, će kroz već određena pitanja razgovarati sa stanovništvom sa cijele teritorije općina Jajce, Jezero i Šipovo, te će na taj način nastojati vjerodostojno evidentirati kompletan kolorit raznovrsnih običaja koji su donedavno bili karakteristika jednog sasvim drugačijeg života. Knjiga će biti svojevrstan podsjetnik, ili možda bolje da kažemo spomen prošlog vremena koje još uvijek živi u pričama i dušama plemenitih Bošnjaka, čije vrijeme polahko prolazi, dok na scenu današnjice stupaju sasvim novi i drugačiji običaji, koji samo u svojim nijansama zadržavaju malu dozu nekadašnje tradicije.

Osnovni cilj projekta je da se opišu tradicija i običaji Bošnjaka sa područja općina Jajce, Jezero i Šipovo, kako bi se izbjegla mogućnost da se ova bogata kulturna baština zaboravi i zanemari.

Drugi cilj je da se Bošnjacima sa teritorije općina Jajce, Jezero i Šipovo, približi njihova tradicija, koja je uveliko zanemarena od strane mladih naraštaja, koji malo ili nimalo znaju o običajima koji su ranije oslikavali jedan bogat Bošnjački kolorit kulturnog života stanovništva naših općina.

Treći značajan cilj je pisanje djela o tradiciji koja oslikava život Medžlisa Islamske zajednice Jajce, o čemu se ranije sasvim malo pisalo.

Realizacija projekta je započela 01.12.2013. godine, dok se završetak ovog projekta planira 31.03.2015. godine, kada će knjiga “Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo” ugledati svjetlo dana.