Tribina o islamskoj tradiciji Bošnjaka u Karađoz-begovoj medresi
Tribina o islamskoj tradiciji Bošnjaka u Karađoz-begovoj medresi
Tribina o islamskoj tradiciji Bošnjaka u Karađoz-begovoj medresi

Karađoz-begova medresa je, u sklopu svojih redovnih mjesečnih aktivnosti, organizovala još jednu tribinu u svom atriju. Ovog puta učenici i profesori naše škole mogli su se upoznati sa radom i djelovanjem Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.
Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je naučnoistraživačka ustanova Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka koja obuhvata naučnoistraživački i obrazovni rad. Područje djelatnosti Instituta obuhvata proučavanje pisane i usmene, duhovne i materijalne tradicije Bošnjaka kao i proučavanje društvene i kulturne stvarnosti Bošnjaka.
Na samom početku programa ašare je proučio Džafer Čelenka, učenik trećeg razreda naše škole, a potom se obratio direktor prof. hfz. Aid Tulek. Ispred Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Karađoz-begovu medresu posjetili su dr. hfz. Elvir Duranović i mr. Hikmet Karčić, koji su i održali predavanja u sklopu medresanske mjesečne tribine. Dr. Duranović je govorio o temi „Neki aspekti islamske tradicije Bošnjaka“, dok je mr. Karčić govorio o temi „Memorijalizacija genocida i islamska tradicija Bošnjaka“.