U Bihaću i Ključu promovisana knjiga “Imam Ebu Hanife”
U Bihaću i Ključu promovisana knjiga “Imam Ebu Hanife”
U Bihaću i Ključu promovisana knjiga “Imam Ebu Hanife”
U Bihaću i Ključu promovisana knjiga “Imam Ebu Hanife”

U Bihaću i Ključu promovisana knjiga “Imam Ebu Hanife”

U sklopu manifestacije “Dani islamske tradicije Bošnjaka”, Bihaću je u četvrtak, 10.11.2022. godine, i u Ključu u petak, 11.11.2022. godine, upriličena promocija zbornika radova „Imam Ebu Hanife“, koja iz različitih aspekata i perom bosanskih muslimanskih intelektualaca, rasvjetljava lik i djelo jednog od najvećih učenjaka islama. Ovaj zbornik radova je proistekao iz istoimene naučne konferencije koja je prošle godine održana u Sarajevu.

Promotori ovog vrijednog djela su bili direktor i viši naučni saradnik Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Ferid Dautović i dr. Elvir Duranović, te profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću prof. dr. Sulejman Topoljak.

-Ebu Hanife je vrhunski stručnjak iz oblasti šerijatskog prava i mudžtehid po čijoj pravnoj školi vijekovima muslimani praktikuju svoje obredoslovlje i druge vjerske obaveze. Ono u čemu ga u dobroj mjeri mogu povezati sa Bosnom i Bošnjacima, jeste da je u izvore šerijatskog prava uvrstio pricip „’urf“ ili običajno pravo ili pravna norma u tradiciji naroda, gdje je dao na težini običajima koji nisu u suprotnosti sa šerijatskim propisima, a koji su korisni i dobri, te svojstveni nekom narodu. Slobodno mogu kazati da je ovaj princip bio jedan od važnih razloga lakšeg probijanja islama među narode koji drže do svojih običaja i tradicije kao što su Turci, Bošnjaci, Albanci i dr. Fascinantna mi je njegova oštroumnost i obrazloženja koja je davao kao dokaz svojim pravnim mišljenjima. Ova knjiga je sigurno odličan alat da iz pera bosanske uleme saznamo brojne propise, stavove i argumentaciju koju je imao imam Ebu Hanife – rekao je muftija Kudić.

Dr. Ferid Dautović je predstavio rad Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, te detaljno predstavio radove i autore radova koji se nalaze u ovom zborniku o imamu Ebu Hanifi, referišući se na neke važne segmente iz njegovog života.

-Primarni zadatak Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka jeste da našu tradiciju naučno valoriziramo. Mi imamo neku tradiciju koja je prošlost, tradiciju koju živimo i živu tradiciju koju živimo. Tu živu tradiciju stalno moramo propitivati. Tradicija ne smije biti limitirajuća za prosperitetan život, ona mora biti inspiracija. Mi smo u ovom zborniku o našem velikanu Ebu Hanifi sabrali dvadeset i četiri rada. Cilj nam je da do što većeg broja ljudi dođe ovaj rad, jer se radi o iznimno kvalitetnom materijalu koji je bio nasušna potrebna za naš narod. Iako je dominantna naša spoznaja Ebu Hanife preko obredoslovlja, ova knjiga nudi dosta šire razumijevanje njegovog života i rada – kazao je dr. Dautović.

Prof. dr. Sulejman Topoljak je govorio o nekim konkretnim propisima koji su proistekli iz hanefijskog mezheba, a koji su na pravi način afirmisali islamsko učenje. On je govorio o Ebu Hanifi kao osobi koga su njegovi simpatizeri predstavljali kao nepogrešivog, a njegovi kritičari kao ortodoksnog neznalicu, što je očito pretjerivanje i u jednom i u drugom taboru.

-Ebu Hanife je bio alim u punom smislu te riječi. Fascinantno je čitati njegove prepiske i razgovore sa vladarima njegovog vremena, gdje je u širokom luku zaobilazio njihove dvore i palate, te se posvetio znanju, izučavanju, te svom svakodnevnom poslu. Njegova velika popularnost, zavidno znanje i otvoren um u donošenju brojnih rješenja je nailazio na opstrukciju predstavnika vlasti, ali je zbog njegovog iskrenog i predanog rada Uzvišeni Allah sačuvao njegovo učenje. Neki njegovi simptatizeri su govorili da svaki hadis koji nije u skladu sa mišljenjem Ebu Hanife treba drugačije interpretirati i uskladiti ga sa mišljenjem Ebu Hanife ili ga odbaciti, što je neprihvatljivo. Dok neki drugi kažu da je poznavao svega nekoliko desetina hadisa i da nije relevantan učenjak, što je također netačno i nonsens. E zbog toga je ova knjiga važna, da naučnom valorizacijom rasvijetli brojne segmente njegovog života, pogotovo ovaj politički život u njegovom vremenu – rekao je dr. Topoljak.

O značaju ovog djela je govorio viši naučni saradnik u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka hafiz dr. Elvir Duranović.  On je govorio o utemeljenju naučnog puta islamskim naukama za što je najviše zaslužan Ebu Hanife, te se osrvnuo na značaj Ebu Hanife za bosanskohercegovačke muslimane.

-Mi smo o Ebu Hanifi do sada govorili kroz prijevode i kraće životopise i ovo je prvi put kada govorimo o Ebu Hanifi koji je svojim intelektualnim angažmanom predstavlja jedan svojevrsni međaš u cjelokupnom intelektualnom naslijeđu muslimana, budući da je on svojim djelima trasirao put akaidskoj literaturi, kroz svoja djela iz šerijatskog prava i metologije šerijatskog prava, trasirao je put ovim naukama i na kraju je utemeljitelj i mezheba. Njegovi učenici su bili učitelji onima koji su utemeljili druge mezhebe i možemo slobodno reći da od Ebu Hanife počinje sistematično bavljenje islamskim naukama – poručio je hafiz Duranović.

Knjiga „Imam Ebu Hanife“ je zbornik radova sa naučnog skupa koji je 14. i 15. decembra 2021. godine održan u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Sadrži dvadeset i četiri rada o imamu Ebu Hanifi iz pera naše uleme. Izlaganja su bila podijeljenja na pet oblasti; Ebu Hanife – život, moral, učitelji, učenici i poltika, Imam Ebu Hanife i njegov doprinos usuli-fikhu i fikhu, Ebu Hanife i akaid, Ebu Hanife i hadis, i Ebu Hanife u Bosni i Hercegovini. Urednici ovog izdanja su hafiz dr. Elvir Duranović i hafiza dr. Sumeja Ljevaković – Subašić. Ovaj zbornik prelazi pet stotina stranica i smatra se do sada najobimnijim štivom o ovom muslimanskom velikanu na bosanskom jeziku.