Zbornik radova naučnog skupa “Islamski diskurs u BiH: Stanje, perspektive i prioriteti”, Sarajevo, 20. januar 2010.