11. septembar 2019. –  Zećir Ramčilović sa Instituta za nacionalnu istoriju Univerziteta „Sv. Ćirila i Metodija“ posjetio je Institut gdje se sastao sa direktorom dr. Feridom Dautovićem. Ovom prilikom direktor je izrazio zadovoljstvo Ramčilovićevim učešćem na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: sto godina od Mirovnog ugovora iz St. Germaina 1919-2019”. Također, na sastanku je bilo govora o budućoj saradnji  i budućim zajedničkim projektima.