Učešće na skupovima

Mr. Hikmet Karčić održao predavanje na Univerzitetu Columbia

Mr. Hikmet Karčić održao predavanje na Univerzitetu Columbia
Mr. Hikmet Karčić održao predavanje na Univerzitetu Columbia

Od 3. do 5. decembra 2015. godine na Univerzitetu Columbia u New York-u održana je međunarodna konferencija  Politika sjećanja: Viktimizacija, nasilje i osporavana sjećanja prošlosti (The Politics of Memory: Victimization, Violence, and Contested Memories of the Past).

Konferencija je okupila više desetina učesnika – profesora, te doktoranata iz cijelog svijeta a čija je oblast vezana za počinjene masovne zločine. Viši stručni saradnik iz Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka mr. Hikmet Karčić učestvovao je na sesiji Uloga mjesta i vizuelna kultura: nasljeđe nasilja na Balkanu (The Role of Place and Visual Culture: the Legacy of Violence in the Balkans) sa temom pod naslovom Bosna pamti: genocid i sjećanje u dolini rijeke Drine (Bosnia Remembering: Genocide and Memory in the Drina Valley).

U svom izlaganju mr. Karčić fokusirao se na značaj Drine u historijskom diskursu na Balkanu te na trenutačno ‘otimanje’ sjećanja na počinjeni genocid u dolini rijeke Drine analizom rušenja islamskog nasljeđa kao i izgradnja novih objekata. Drugi učesnik na panelu bila je Manca Bajec sa Royal College of Art iz Velike Britanije sa radom pod naslovom  Historijski revizionalizam u bivšoj Jugoslaviji: Umjetnost kao oblik pomirenja (Historical Revisionism in former Yugoslavia: Artistic Practice as Method of Reconciliation) te Gruia Badescu sa Univerziteta  Cambridge iz Velike Britanije sa radom pod naslovom Memorijalizacija žrtve: ruševine, urbana izgradnja i simbolično nasilje u Beogradu (Memorializing Victimhood: Ruins, Urban Construction and Symbolic Violence in Belgrade). Konferenciju je organizovao Univerzitet Columbia u saradnji sa Institutom za istraživanje ljudskih prava  i nekoliko naučnoistraživačkih instituta a koji su okupljeni u Alijansu historijskog dialoga i odgovornosti (Alliance of Historical Dialogue and Accountability).

Participation in Conferences

Mr. Hikmet Karčić gave a lecture at Columbia University

Mr. Hikmet Karčić gave a lecture at Columbia University
Mr. Hikmet Karčić gave a lecture at Columbia University

From 3 to 5 December at the University of Columbia an international conference titled The Politics of Memory: Victimization, Violence, and Contested Memories of the Past was held. Hikmet Karčić took part in this conference with a paper “Bosnia Remembering: Genocide and Memory in the Drina Valley”. Opširnije…