NOVA PUBLIKACIJA “REMEMBERING THE BOSNIAN GENOCIDE: JUSTICE, MEMORY AND DENIAL”

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka objavio je novu publikaciju pod naslovom “Remembering the Bosnian Genocide: Justice, Memory and Denial” (“Sjećanje na genocid u Bosni: pravda, pamćenje i poricanje”)

Ova knjiga je kompilacija radova koji su prezentovani na međunarodnoj konferenciji “Genocid u Srebrenici: ka trajnom sjećanju”, održanoj u Sarajevu, 12. i 13. maja 2015.godine na dvadesetu godišnjicu genocida u Srebrenici. Ovo je prva kompilacija koja se sistematski bavi pitanjem pamćenja i pravde u post-genocidnoj Bosni i Hercegovini. Svrha ove publikacije je da sagleda genocid u Bosni i Hercegovini sa historijske, pravne, sociološke i političke perspektive. Cilj ove interdisciplinarne knjige je da predstavi javnosti nove poglede i analize o međunarodnoj pravdi, pamćenju i obrazovanju u bosanskohercegovačkom društvu.

Neki od autora u ovoj publikaciji su: Norman Cigar, Samuel Totten, John Weiss, Sir Geoffery Nice, Nenad Dimitrijević i drugi.

 

Naslov: Remembering the Bosnian Genocide: Justice, Memory and Denial

Izdavač: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka( Septembar, 2016)

Urednik: Hikmet Karčić

ISBN:  978-9958-575-05-1

Povez: Mehki, 352 stranica