Održana promocija knjige “Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje”
Održana promocija knjige “Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje”
Održana promocija knjige “Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje”
Održana promocija knjige “Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje”

8.3.2017. – U Srednjoj sali Gazi Husrev-begovoj biblioteke održana je promocija knjige “Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje”. Promotori ove publikacije su bili Hasan Nuhanović, Adnan Rondić i Hikmet Karčić. Promociji su prisustvovali veliki broj studenata i profesora.

Knjiga  je nastala kao kompilacija radova s međunarodne konferencije “Genocid u Srebrenici: ka trajnom sjećanju”, održanoj u Sarajevu, 12. i 13. maja 2015. godine.

“Glavni cilj ove konferencije je bio da se pokuša dati odgovor na pitanje kako održati trajno sjećanje na žrtve genocida jer primjetno je da se obilježavanje i javne komemoracije većinom vežu za broj tabuta koji se te godine ukopaju. Dakle, svake godine sve što je manje ukopa manje je i ljudi na komemoracijama. I tu se onda postavlja logično pitanje: ‘Šta kada više ne bude tabuta, kako će se obilježavati genocid u Srebrenici?’ Mi smo najstojali na ovaj način kroz akademski diskurs, dovodeći strane autore, ljude koji imaju iskustvo o ovoj temi u oblasti istraživanja o holokaustu i genocidu u Ruandi, da nam oni ponude svoja rješenja kako su oni očuvali svoja sjećanja na holokaust i genocid u Ruandi”, rekao je  Hikmet Karčić, urednik publikacije.

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka zahvaljuje se Direkciji za Turke u dijaspori i bratske zajednice (YTB) koja je finansirala realizaciju ove publikacije.