13. novembra 2019. godine u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka potpisan je Memorandum o saradnji na  dugoročnom projektu “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici”. Memorandum su potpisali Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu i Bošnjački institut. Također je planirano  da memorandum potpiše i BZK Preporod, koji je jedan od suorganizatora ovog projekta.

Napominjemo da će u okviru ovog projekta krajem 2019. Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i ostale institucije potpisnice ovog memorandum organizirati i naučni skup na ovu temu.