20. i 21. novembra u medresi Mehmed Fatih u Podgorici i Islamskom centru u Baru održana je promocija izdanja Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

O izdanjima Instituta govorili su direktor dr. Ferid Dautović, dr. Elvir Duranović i dr. Hikmet Karčić.