19. jula 2019. godine održan je sastanak u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na kome su prisustovali predstavnici Bošnjačkog instituta, Nacionalne i univerzitetske biblioteke i BZK Preporod. Na sastanku su razgovarali o projektu “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici”. U okviru ovog projekta krajem 2019. Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka će organizirati i naučni skup. Navedene institucije su izrazle želju za saradnjom na ovom projektu. Dogovoreno je da se u narednom periodu potpiše memorandum o saradnji na projektu “Bibliografije radova o Islamskoj zajednici” između pomenutih instiutucija.