18. juli 2019. Dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije u Sarajevu, sa saradnicima posjetio je Institut gdje se sastao s dr. Dautovićem. U ugodnom razogovoru direktori su izrazili obostrano zadovoljstvo saradnjom Instituta i Vakufske direkcije koje se prevenstveno ogleda u zajedničkom organiziranju naučnih skupova u okviru manifestacije “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini” i objavljivanju zbornika radova s ovih skupova. Na sastanku je bilo govora o organizaciji naučne konferencije s međunarodnim učešćem pod naslovom “Autentičnost u obnovi i revitalizaciji sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini” koja bi se trebala održati krajem marta ili početkom aprila 2020. godine.