Učešće na skupovima

Uposlenice Instituta na međunarodnom kongresu u Frankfurtu

Uposlenice Instituta na međunarodnom kongresu u Frankfurtu
Uposlenice Instituta na međunarodnom kongresu u Frankfurtu
Uposlenice Instituta na međunarodnom kongresu u Frankfurtu
Uposlenice Instituta na međunarodnom kongresu u Frankfurtu
Uposlenice Instituta na međunarodnom kongresu u Frankfurtu
Uposlenice Instituta na međunarodnom kongresu u Frankfurtu

Uposlenice Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka gostovale su početkom septembra na međunarodnom kongresu „Horizonti islamske teologije“ u organizaciji Centra za islamske studije Goethe univerziteta u Frankfurtu/Main. Komisija za odabir izlagača prihvatila je prijavljene radove uposlenica Instituta te su mr. Đermana Šeta i hfz. mr. Sumeja Ljevaković – Subašić predvođene direktoricom dr. Dževadom Šuško na poziv organizatora svojim izlaganjem doprinijele ovom naučnom skupu. Simpozij je trajao 4 dana, sa 6 svakodnevnih paralelnih tematskih sekcija, 150 izlagača te preko 300 drugih učesnika.

Tematske sekcije bavile su se Kur’anskim i hadiskim studijama, konceptom i kontekstom islamske teologije, sistemskom teologijom i misticizmom, islamskom filozofijom, islamskom umjetnošću, religijskom edukacijom, komparativnim semitskim i arapskim studijama te historijskim, kulturološkim, političkim i sociološkim temama poput: islamske političke misli, povijesti islama u Evropi, rodno osjetljivih pristupa ili muslimani u susretima sa drugima. Pored kongresnih izlaganja, sve sekcije su povremeno nudile i interdisciplinarne panele za diskusiju, kao što je panel o kršćansko-muslimanskom dijalogu, panel o muslimanima i islamu u evropskom kontekstu, te panel o slobodi vjere, razumijevanju Boga, života poslije smrti, džehennema i oživljenja. Posebno su tretirana i aktuelna pitanja kao npr. školovanje imama na evropskim univerzitetima, priznavanje islama, islamsko-pravni stav po pitanju moždane smrti ili adekvatna briga o muslimanima u posebnim životnim okolnostima kao na primjer u bolnicama i zatvorima. Izlaganja i diskusije na kongresu su se održavale na njemačkom, engleskom, arapskom i turskom jeziku. Na kongresu su bile i izložene knjige najutjecajnijih izdavačkih kuća kao što su Brill, Herder, EBVerlag i Friedrich Pustet. Kongres je bio i medijski popraćen, a gradonačelnik metropole Frankfurt Peter Feldmann je organizirao doček za sve izlagače u historijski značajnoj zgradi Römer u dvorani Kaisersaal iz srednjeg vijeka gdje se nalaze slike svih ustoličenih careva Njemačkog carstva.

Dr. Dževada Šuško je imala izlaganje u panelu „Povijest islama“ kojim su predsjedavali profesor Albrecht Fuess sa Univerziteta u Marburgu, profesor Umar Ryad sa Univerziteta Leiden i Ševket Kucukhuseyin sa Univerziteta Erlangen. Izlaganje dr. Šuško bilo je naslovljeno „Povijest dodira i odnosa Evrope sa Bošnjacima: Ekskurzija u narative austrougarskog prisustva u Bosni.“ U istom panelu je izlagao profesor Umar Ryad koji trenutno istražuje muslimanske mreže u međuratnoj Evropi, a doktorand Mehdi Sajid sa Univerziteta u Bonn-u nadovezao se svojim izlaganjem o uticaju Šekiba Arslana na neo-selefijski pokret između 1928. i 1935. godine.

Hfz. mr. Sumeja Ljevaković – Subašić je imala izlaganje u panelu naslovljenom „Koncept islamskog obrazovanja“ kojim su predsjedavali dr. Mark Chalîl Bodenstein, te dr. Yaşar Sarıkayau, a koji je tretirao teorijski okvir i temelje razvoja kao i ciljeve islamskog obrazovanja počevši od antropološkog utjecaja na razvoj teorija obrazovanja do ciljeva i zadataka vjeronauke u javnim školama u Njemačkoj. Mr. Ljevaković – Subašić je prezentirala izlaganje u kojem je iznijela tezu o utjecaju antropologije na razvoj obrazovnih sistema, te kako je filozofskog razumijevanja čovjekove prirode kod filozofa realizma, idealizma, pragmatizma utjecalo na razvoj teorija obrazovanja. Dat je i poseban uvid u islamsko filozofsko razumijevanje prirode čovjeka te njegove implikacije na definiranje ciljeva i zadataka islamskog obrazovanja s posebnim osvrtom na El-Attasovu misao. U istom panelu, dr. Zekirija Sejdini je govorio o Insbrukovom modelu religijskog obrazovanja te o mogućnosti da se isti, uz određenu prilagodbu, primjeni na islamsko obrazovanje. U ovoj sekciji su izlagali i dr. Mahmoud Abdullah iz Centra za islamsku teologiju u Tubingena te direktor Centra za religijske studije Univerziteta Munster prof. dr. Mouhanad Khorchide čija su izlaganja naišla na veliku zainteresovanost učesnika kongresa.

Mr. Đermana Šeta svoje izlaganje održala je u panelu koji je nosio naziv “Rodno osjetljiva teologija i misao u evropskom kontekstu“ kojim su predsjedavale dr. Naime Çakir sa Goethe univerziteta iz Frankfurta i dr. Meltem Kulaçatan iz Centra za islamske studije iz Erlangena. Mr. Šeta izlagala je o mogućnostima integriranja rodno osjetljivih pristupa tj. pristupa koji uvažavaju muške i ženske perspektive i iskustva u nastavne planove i programe visokoškolskih institucija IZ u BiH. Njene teze kretale su se u pravcu integracije teoloških postulata i socioloških trendova u području interdisciplinarnog sagledavanja određenih društvenih pojava poput: braka, porodice, nasilja u porodici, integriteta i subjektiviteta ličnosti, itd.  Zanimljiva izlaganja u ovoj sekciji bila su i izlaganje dr. Hebe Raouf Ezzat iz Kaira koja je predstavila koncept „osnaživanja“ (tamkin) i njegovu (zlo)upotrebu unutar islamskog diskursa kao i ono dr. Shuruq Naguib iz Lancestera koja je govorila o malo izučavanom savremenom tefsiru Kur’ana od Aiše Abdurrahman bint aš-Šati.

U uvezanim dokumentima pogledajte izvještaj s kongresa objavljenog u IIN Preporod, BROJ 19/1029, 1. OKTOBAR 2014.

Participation in Conferences

Institute Employees at an International Congress in Frankfurt

Institute Employees at an International Congress in Frankfurt
Institute Employees at an International Congress in Frankfurt
Institute Employees at an International Congress in Frankfurt
Institute Employees at an International Congress in Frankfurt
Institute Employees at an International Congress in Frankfurt
Institute Employees at an International Congress in Frankfurt

Institute employess took part in an international congress titled “Horizonts of Islamic Teology” organized by the Center for Islamic Studies of the Goethe University in Frankfurt/Main. Dr.Dževada Šuško, mr.Sumeja Ljevaković-Subašić and mr.Đermana Šeta presented papers at this congress. They took part in panels titled “History of Islam”, “Concept of Islamic Education” and “Gender sensitive theology and thought in European context”.