U prilogu možete pročitati tekst Muharema Omerdića “Anegdote o Bošnjacima vezane za Kabu i hadž” koji je objavljen u Preporodu, 15.8.2017:

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)